BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, 29 April 2012

Surprise!

Postanowiłyśmy wyjść naprzeciw prośbom i pytaniom naszych facebookowych fanów - uruchamiamy sprzedaż wysyłkową! Poniżej zamieszczamy regulamin - jeżeli decydujecie się na zakup ubrań z Vintage Inn, to tym samym zgadzacie się na warunki w nim wymienione. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania - piszcie, komentujcie. Dodajemy jeszcze kilka nowości, dla zaostrzenia apetytu:)

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ VINTAGE INN


Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania oferty sprzedaży wysyłkowej sklepu Vintage Inn Sopot znajdującej się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/pages/Vintage-Inn-Sopot/ oraz www.vintage-inn-sopot.blogspot.com . Regulamin określa prawa i obowiązki kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Vintage Inn jako podmiotu zarządzającego. Każdy potencjalny kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Regulamin sprzedaży wysyłkowej w Vintage Inn
1. Sprzedaż wysyłkowa dotyczy artykułów przedstawionych na fanpage’u Vintage Inn Sopot lub blogu www.vintage-inn-sopot.blogspot.com .
2. Aby dokonać zakupu wybranego artykułu, należy przesłać wiadomość na adres email vintage.inn.sopot@gmail.com z zapytaniem o dostępność oraz opis artykułu. Wiadomość będzie zawierała opis podstawowy towaru: cenę, rozmiar, materiał, stan, cechy szczególne (w tym wady). Jeśli kupujący potrzebuje więcej informacji, należy zapytać o nie w tej samej wiadomości. Vintage Inn zobowiązuje się do rzetelnego i dokładnego opisania każdego dostępnego artykułu. 
3.  Po przeczytaniu zapytania, Vintage Inn wysyła wiadomość zwrotną dot. dostępności i pozostałych informacji nt. artykułu. Jeżeli artykuł wybrany przez kupującego jest dostępny w momencie odbioru wiadomości przez Vintage Inn, zostaje on zarezerwowany na okres 2 dni do czasu otrzymania potwierdzenia chęci zakupu. Jeżeli przez ten czas Vintage Inn nie otrzyma jakiejkolwiek informacji zwrotnej, artykuł wystawiany jest z powrotem na sprzedaż w sklepie stacjonarnym.
4. Kupujący potwierdza chęć zakupu poprzez wysłanie potwierdzenia, w tym adresu do przesyłki. Transakcja zostaje uznana za potwierdzoną w momencie, gdy Vintage Inn odbierze potwierdzenie kupującego.
5. Po potwierdzeniu chęci zakupu przez kupującego, Vintage Inn przesyła email z danymi potrzebnymi do realizacji płatności: kosztami wysyłki oraz numerem rachunku i danymi kontaktowymi.
6. Okres oczekiwania na wpłatę wynosi  7 dni. Jeżeli przez ten czas Vintage Inn nie otrzyma wpłaty, artykuł wystawiany jest z powrotem na sprzedaż w sklepie stacjonarnym.
7. Przesyłki wysyłane są – w zależności od wielkości i wagi – listem poleconym priorytetowym lub paczką priorytetową według cennika Poczty Polskiej. Koszty przesyłki pokrywa w całości Kupujący. Przewidywany czas dostawy przesyłki do 5 dni roboczych. Vintage Inn nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem Poczty Polskiej.
8. Vintage Inn zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
9.       Ponieważ sprzedawany towar jest zaliczany do kategorii second-hand, Vintage Inn nie przyjmuje zwrotów ani reklamacji zamówionych artykułów.
10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
11.   Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.
12.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
13.   Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Vintage Inn. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Vintage Inn i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
14.   Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
15.   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Vintage Inn poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
16.   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na blogu www.vintage-inn-sopot.blogspot.com .
17.   W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

No comments:

Post a Comment